DEA SPC Pro Banner

SPC PRO to wewnętrzny system wykrywania włamań z technologią DEA Sensor Fusion (DSF) wykorzystujący specjalne czujniki do ochrony drzwi, okien, szklanych powierzchni i ścian. 

Czujniki wykrywają wstrząsy i wibracje generowanie przez próbę włamania. Składają się z dwóch czułych elementów: przetwornika piezoelektrycznego oraz akcelerometru MEMS. Dane gromadzone z dwóch źródeł sygnałów są analizowane za pomocą adaptacyjnych algorytmów zdolnych do rozpoznawania typów włamań i odróżniania ich od zakłóceń środowiskowych.

Najważniejsze zalety
DEA DSF
DEA Sensor Fusion.

DSF łączy zalety sprawdzonego przetwornika piezoelektrycznego z tymi akcelerometru MEMS w jednym czujniku.

Analityka
Zróżnicowane alarmy.

Zastosowanie nowoczesnego procesora w czujnikach umożliwia działanie skomplikowanych algorytmów detekcji potrafiących rozróżnić różne typy ataków.

Filtrowanie
Cyfrowe filtry o wysokiej skuteczności.

Mikrokontroler wbudowany w czujnik implementuje zaawansowane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) co gwarantuje poprawną pracę systemu w każdych warunkach.

Dowolna orientacja
Dowolny sposób montażu czujnika.

Czujniki działają w każdej płaszczyźnie i orientacji co zapewnia maksymalną elastyczność montażu.

CZUJNIKI
OCHRONA OKIEN I DRZWI KONFIGUROWANY PRZEZ APLIKACJĘ

Czujnik SN-SPCP-FRD1(M) do ochrony okien i drzwi, wykrywający próby włamania, przebicia i otwarcia. Jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed sabotażem magnetycznym, otwarciem obudowy oraz demontażem.

Kalibracja i konfiguracja czujnika jest wykonywana przy użyciu dedykowanej aplikacji na iOS i Androida. W aplikacji można wybrać predefiniowany rodzaj chronionej struktury lub skalibrować parametry każdego z typów ataku (włamanie, przebicie i wiercenie).

SN-SPCP-FDR1 jest zaprojektowany zgodnie z klasą bezpieczeństwa: Grade 3 oraz klasyfikacją środowiskową: Klasa II wg standardu 50131-2-8.

SN-SPCP-FDR1M jest zaprojektowany zgodnie z klasą bezpieczeństwa: Grade 3 oraz klasyfikacją środowiskową: Klasa II wg standardu 50131-2-8 i 50131-2-6.

OCHRONA OKIEN I DRZWI KONFIGUROWANY PRZEZ PRZEŁĄCZNIKI DIP

Czujnik SN-SPCP-FRD2(M) do ochrony okien i drzwi, wykrywający próby włamania, przebicia i otwarcia. Jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed otwarciem obudowy oraz demontażem.

W przeciwieństwie do modelu FDR1, kalibracja i konfiguracja FDR2 odbywa się przez przełączniki DIP – można ustawić  8 parametrów czułości, włączając trzy domyślne parametry dla najpopularniejszych typów struktur.

SN-SPCP-FDR1 jest zaprojektowany zgodnie z klasą bezpieczeństwa: Grade 2 oraz klasyfikacją środowiskową: Klasa II wg standardu 50131-2-8.

SN-SPCP-FDR1M jest zaprojektowany zgodnie z klasą bezpieczeństwa: Grade 2 oraz klasyfikacją środowiskową: Klasa II wg standardu 50131-2-8 i 50131-2-6.

OCHRONA ŚCIAN

Czujnik SN-SPCP-FWL ochrania ściany przed próbami przebicia i wiercenia. Może być instalowany na różnych typach ścian, takich jak z cegieł, tufu, żelbetu. Jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed sabotażem magnetycznym, otwarciem obudowy oraz demontażem.

Kalibracja i konfiguracja czujnika jest wykonywana przy użyciu dedykowanej aplikacji na iOS i Androida. W aplikacji można wybrać predefiniowany rodzaj chronionej ściany i skalibrować parametry dla każdego z typów ataku (włamanie, przebicie i wiercenie).

SN-SPCP-FWL jest zaprojektowany zgodnie z CEI 79-2 – Klasa wydajności: 2

OCHRONA POWIERZCHNI SZKLANYCH

Wyposażony jest w urządzenie wykrywające próbę jego demontażu i sabotażu magnetycznego, SN-SPC-GL jest najbardziej niezawodnym czujnikiem sejsmicznym do  detekcji zbicia szkła.

Dzięki czteropoziomowej cyfrowej regulacji czułości, czujnik działa na każdym typie szkła, w tym szkle wielowarstwowym i zbrojonym. Czujnik może być zainstalowany w dowolnej płaszczyźnie i orientacji przy pomocy taśmy dołączonej do zestawu. 

SN-SPC-GL jest zaprojektowany zgodnie z klasą bezpieczeństwa: Grade 2 oraz klasyfikacją środowiskową: Klasa II wg standardu EN 50131-2-7-1.

APLIKACJA SERWISOWA
SPC Pro iPhone

SN-SPCP-FDR1, SN-SPCP-FDR1M oraz SN-SPCP-FWL mogą być konfigurowane i kalibrowane przy pomocy darmowej aplikacji dla systemów iOS i Android przez Bluetooth. Po podłączeniu aplikacja automatycznie rozpoznaje model czujnika i umożliwia jego konfigurację.

W plikacji możliwa jest kalibracja czujnika poprzez wybór jednej z trzech domyślnych typów struktur (okno, drewno i beton, zgodnie z dyrektywą EN 50131-2-8) lub poprzez indywidualną zmianę parametrów. 

W drugim przypadku możliwe jest utworzenie własnego profilu detekcji i kalibracja poszczególnych parametrów osobno dla każdego typu ataku (słabe uderzenie, mocne uderzenie, ciągłe wstrząsy):

  • czułość detekcji;
  • ilość zdarzeń uruchamiająca alarm;
  • czas pamięci (po jakim resetuje się licznik zdarzeń);
  • sprzężenie, proporcje sygnałów alarmowych piezo/MEMS.

Dzięki aplikacji można również:

  • skalibrować styk magnetyczny (tylko dla FDR1M i FDR2M);
  • podejrzeć w czasie rzeczywistym wykres sygnału i licznik zdarzeń;
  • włączyć/wyłączyć diody LED i skonfigurować ich zachowanie;
  • wyłączyć konkrenty sygnał alarmowy
DEA A03Pro Sygnały alarmowe

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!