DEA NET Banner

DEA NET to ekosystem technologii i urządzeń, który pozwala urządzeniom DEA na centralizację i zarządzanie sygnałami alarmowymi (alarm, sabotaż, awaria) poprzez zastrzeżony protokół sieciowy (DEA NET) i/lub Ethernet (TCP/IP). Pozwala on również na integrację systemów DEA Security z szerokim spektrum urządzeń i oprogramowania innych firm.

DEA NET umożliwia zarządzanie systemem z jednej stacji zdalnej, upraszczając jego konfigurację i konserwację. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia kalibrację i programowanie wszystkich płytek przetwarzających podłączonych do sieci, sprawdzanie stanu wejść i wyjść, przeglądanie sygnałów pochodzących z czujników w czasie rzeczywistym i pobieranie dzienników alarmów.

W systemach DEA nie wyposażonych w natywną łączność, sieć centralizacji może być podłączona za pomocą dwóch płyrek sterujących: SC-DN-CTRL, która wykorzystuje protokół DEA NET, i SC-DN-ETHCTRL, która zapewnia interfejs Ethernet i pozwala na komunikację poprzez sieć IP. Oba sterowniki zbierają sygnały alarmowe, sabotażowe i awaryjne z płytek przetwarzających i dostarczają je, w różny sposób (sieć lub przekaźniki), do urządzeń i oprogramowania innych firm.

DEA NET Kontroler
Karta sterująca DEA NET do sieci Ethernet (SC-DN-ETHCTRL)

Najnowsze systemy DEA Security oferują natywną obsługę IP, co pozwala na bezpośrednie połączenie (również szyfrowane) z siecią IP eliminująć potrzebę korzystania z dodatkowej karty sterującej (SC-DN-ETHCTRL). Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, systemy wyposażone w port Ethernet mogą być integrowane z wieloma centralami integrującym ifirm trzecich, takich jak Milestone, Genetec, Siemens, Leonardo, Vigilate, Arteco, Pelco oraz Indigo Vision.

DEA NET Diagram
Typowy diagram konfiguracji

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!