DEA MAP Banner

DEA MAP to oprogramowanie do nadzoru, integrujące system wykrywania przejścia przez ogrodzenie, oraz system monitoringu wideo, w jeden system zarządzania, który wyświetla obszar chroniony na mapie graficznej. Interfejs z mapą umożliwia Użytkownikowi identyfikację i lokalizację stref i kamer, w których uruchomił się alarm, przedstawionych w formie ikon oraz innych elementów graficznych. Ikony można przypisać poszczególnym urządzeniom w terenie (czujnikom, szeregom czujników, kamerom stałopozycyjnym oraz kopułkowym), a ich kolor pokazuje status w czasie rzeczywistym. 

Najważniejsze zalety
Warstwy
Obsługa wielopoziomowych map.

Mapę można powiązać z innymi mapami wyświetlającymi różne obszary chronionego miejsca, np. specyficzna podłoga budynku.

Alarm
Aktywne elementy graficzne.

Punkty alarmowe i kamery są reprezentowane na mapie przez animowane ikony, które wyświetlają w czasie rzeczywistym status czujników lub grupy czujników z nimi związanych.

Panel dotykowy
Poziomy bezpieczeństwa w zasięgu jednego kliknięcia.

DEA MAP umożliwia zmianę czułości całego systemu lub jego części, tak aby natychmiast zareagować na każdą nagłą zmianę poziomu zagrożenia chronionego terenu.

Sieć
Strumienie wideo i obsługa wielu wyświetlaczy.

Strumienie wideo pochodzące z kamer lub urządzeń nagrywających można odtwarzać na większej liczbie okien (lokalnych lub zdalnych) w trybie pełnoekranowym, pop-up lub ściany wideo (do 16 strumieni wideo jednocześnie).

Zabezpieczenie
Bezpieczna obsługa przez wielu użytkowników.

DEA MAP to oprogramowanie dla wielu użytkowników i wielu klientów oparte na solidnej architekturze architektury bezpieczeństwa. Uprawnienia i zasady dostępu są szczegółowe, można je rozróżnić zarówno na użytkownika, jak i na punkt alarmowy oraz można je skonfigurować dla poszczególnych grup.

Powiadomienia
Zarządzanie alarmami.

Można zaprogramować automatyczne akcje na wypadek alarmu, takie jak włączanie/wyłączanie czujników, uruchomienie wizji z kamery, nagrywanie obrazu z kamer lub sterowanie innymi urządzeniami.

Lista
Operator wysyłający polecenia.

Aby ułatwić zarządzanie każdym zdarzeniem, każdy sygnał otrzymany przez system może być dostosowany pod kątem określonych zadań, które mają być wykonywane przez personel ochrony.

Serwer
Raporty, statystyki i dzienniki.

DEA MAP pozwala na przeglądanie dzienników alarmowych w dowolnym momencie oraz posiada zaawansowane opcje szukania, filtrowania oraz narzędzi doraportowania. Każdy raport może być eksportowany do pliku PDF albo arkusza MS Excel.

DEA MAP
WARIANTY DEA MAP

Zawiera podstawowe funkcje mapowania graficznego strony (do 100 punktów) bez zarządzania wideo. Rozwiązanie to jest przydatne w nadzorowaniu placówek, w których nie ma systemu monitoringu wideo, lub w których system monitoringu wideo zarządzany jest za pomocą oprogramowania innych producentów.

Może obsługiwać do 300 elementów graficznych oraz obejmuje funkcje zarządzania systemem nadzoru, umożliwiające Użytkownikowi zapisywanie, eksport w formie plików i kopiowanie strumieni wideo z kamery IP.

Oprócz funkcji obecnych w wersji ADVANCED, zawiera funkcje zarządzania większą ilością elementów graficznych i strumieni wideo, obsługuje ponad 32 kontrolerów sieci i dzieli nagrywanie filmów pomiędzy różne serwery wideo.

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!